4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
10 Mayıs 2024

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli iş ortamlarının oluşturulmasında, çalışanların işten kaynaklanabilecek risklere ve tehlikelere karşı bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine ilaveten sağlıklarının nasıl korunacağı ve geliştirileceği hususlar hakkında da farkındalıklarının arttırılması büyük önem taşımaktadır.

 

Bu nedenle, Bakanlığımızın birinci basamak sağlık hizmetlerine ilişkin politikaları çerçevesinde ülkemizdeki bütün çalışanların; bağışıklama programları, halk sağlığı problemi teşkil eden bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunma, aile hekimliği çalışmaları, kanserden korunma ve kanser taramaları, ana çocuk sağlığı hizmetleri, tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, kronik hastalıkların yönetimi, çalışma hayatında beslenme ve psikososyal sağlık vb. konularda bilgilendirilmeleri sağlanarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bilinçli bir çalışan toplumu oluşturulması amaçlanmıştır.

 

Çalışanların farkındalıklarının arttırılması ve toplumun dikkatinin çekilmesi maksadıyla, her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" olarak birtakım etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl 38’incisinin yapılması planlanan söz konusu etkinliklerin ana teması, Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda “Türkiye Yüzyılında İş Sağlığı ve Güvenliği” dir.
isyerlerindesaglik


issaglikhaftasi2
issaglikhaftasi1