Acil Servis
22 Mayıs 2024

Hastanemiz Acil Hizmetleri -1. katta bulunan Acil Servisimizde yürütülmektedir. Acil servisimizde 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.  

Acil Servisin Yapısal Düzenlemesi
*Hastanemize ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaret ve levhalar bulunmaktadır. Acil Servis giriş tabelası hastane dışından görülebilir şekildedir.
*Acil servisimiz diğer bölümlerden ayrı, ambulans ve diğer araçların kolay ulaşımını sağlayacak şekildedir.
*Araçların kolayca manevra yapabileceği genişliktedir, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi önlemek için girişin üstü kapalıdır.
*Acil servis girişi aydınlatılmıştır.
*Acil servisimiz 1.seviye olup; ayaktan hasta girişi ve ambulans girişi aynıdır.

Acil Servisin Fiziksel Ortamına Yönelik Düzenlemeler
*
Acil servislerin fiziksel yapısı güvenlik, izlenebilirlik, sadelik, esnek modüler yapı, gizlilik ve mahremiyetin sağlanması ilkeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.
*İlgili mevzuat çerçevesinde hizmet sunum alanları belirlenmiştir.

Acil Servisimiz
*
Resüsitasyon Odası,
*1 Muayene Odası,
*Müdahale Odası,
*Müşahede Odası
*1 Doktor Odası,
*1 Hemşire Odası,
*1 Hasta Kayıt ve Kabul Birimi
*Engelli ve normal WC‟ler
*Bekleme salonu
*Acil servis deposundan oluşmaktadır. 

Resüsitasyon Odası:
CPR (Kardiyopulmoner resüsitasyon. kalp-akciğer canlandırması) bu odada yapılır.

Muayene Odası: Tekerlekli sandalye ile ya da ayaktan gelen hastalar bu odaya alınır, muayenesi yapılır gerekli tetkikleri istenir ve gerekirse müşahede odasında gözleme alınır.

Müdahale Odası: Sütur, alçı, pansuman bu odada yapılır.

Müşahede/Gözlem Odası: Acil serviste muayene edilip gözlem altında bulundurulması gereken, tetkik istenen ve tedavi planı düzenlenen hastaların takip ve tedavileri bu bölümde uygulanır. Acile enjeksiyon için gelen hasta onam imzası alındıktan sonra reçetesi ile birlikte enjeksiyonu yapılır. 2