Palyatif Bakım Servisi
19 Şubat 2024

Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimleri multidisipliner bir yaklaşımla uygun fiziki koşullarda karşılamak, ağrı ve ızdırapları dindirerek hasta ve ailesinin yaşam kalitesini artırmak, hasta ve ailesinin yaşam sonu tercihlerine saygı duymak, yaşamın son anı, kayıp ve yas sürecinde hasta ailesine destek olmanın amaçlandığı bir yaklaşımdır.
*Alzheimer gibi nörolojik ilerleyici hastalığı olan hastalar, ileri derecede organ yetersizliği olan hastalar, tedaviye yanıt vermeyen kanser hastaları, beslenmesi fiziksel ve nörolojik/psikolojik nedenlerle bozulmuş beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar, yatak yarası açılan yatağa bağımlı hastalar, terminal dönem hastaları, onkoloji hastaları, geriatri hastaları vb. hastalara palyatif bakım hizmeti verilir.
*Evden, sağlık kuruluşundan ve bakımevi vb. gelen hastaların yatışı, acil servis veya poliklinikten girişi yapılır.
*Klinikten hasta kabulü, hastanın hekimi tarafından konsültasyon istenerek hasta nakli palyatif bakım servisine yapılır.

Palyatif Bakımda Amaç
•Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar.
•Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder.
•Genel durumu kötü ve tedavisi mümkün olmayan hastaların (kanser hastaları, ileri evre yatağa bağımlı immobil hastalar) hasta yakınlarına hastalık süreci, bakım ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde destek sağlar.
•Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir.
•Hastalık sürecinin erken evrelerinde ; KT ve RT gibi yaşam süresini uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir; klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini sağlar.

Bölümün Fiziki Yapısı
Palyatif Bakım Servisi 14 hasta odasından oluşmaktadır. Odaların içerisinde hastaların kullanabileceği tuvalet ve banyo mevcuttur.

Bölümün Faaliyetleri

Palyatif bakım merkezine yatırılan hastalar refakatçisiz kabul edilememektedir. Hastanın yatışı süresince hasta bakımını içeren eğitimler verilecektir. Palyatif bakım merkezimiz 20 yataklıdır. Doktorlarımız tarafından palyatif bakım ihtiyacı tespit edilen hasta/hasta yakınlarının yazılı rızaları alınarak birime yatışları yapılmaktadır.

Bölümün İşleyişi
*Yatışı yapılan hastalar servis sorumlu hemşiresi veya servis hemşiresi tarafından uygun odaya alınır.
*Hasta anamnez ve yatış formları doldurulur.
*Hastanın tıbbi tedavisiyle ilgili ayrıntılı soruları (beslenme alışkanlığı, ateşi ve enfeksiyonu olup olmadığı, kullandığı ilaçlar, bası ülserinin olup olmadığı vb.) sorduktan sonra hastayı yatağına alır.
*Yatan hastanın takipleri alınır. Doktor tedavi orderine göre Hemşire onayı yapılarak hastanın tedavisi planlanır ve uygulanır. Hemşire bakım planları hasta yatışından itibaren en geç 8 saat içinde hazırlanır.
*Multidisipliner bir yaklaşımla ihtiyaca göre diğer disiplinlerle işbirliği yapılır. (Sosyal Hizmet uzmanı, Psikolog, Diyetisten, Fizyoterapist vb.).
*Yatış süresince Palyatif bakım eğitim süreci devam eder. Hastanın yatışından itibaren bakımı üslenecek kişiye hastanın bakımı ile ilgili eğitim verilir. Bakımı yapabilirliği takip edilir ve değerlendirilir.
*Hekim hastayı taburcu ederse, hastaya taburculuk eğitimi verilir.
*Terminal Dönemdeki hasta için aile ile işbirliği içerisinde hastanın son anlarını ağrısız huzurlu geçirmesi sağlanır. Hastanın ölüm yeri tercihleri, dini inançları doğrultusunda diğer disiplinlerle birlikte çalışıp yardımcı olunur. Yas sürecinde aileye destek olunur.
palyatifgorsel