Genel (Karma) Servis
19 Şubat 2024

Bölümün Fiziki Yapısı
Genel servis 13 hasta odasından oluşmaktadır. Hasta odalarının 124 nolu oda hariç hepsinde 2'şer yatak mevcuttur. Odaların içerisinde hastaların kullanabileceği tuvalet ve banyo mevcuttur. 122 nolu oda NST odası olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 1 hasta bilgilendirme odası, 1 Hemşire dinlenme odası, 1 Personel dinlenme odası, personel ve genel hasta tuvaletleri, Hemşire giyinme odası ve Gebe Okulu bu bölümde yer almaktadır.

Bölümün Faaliyetleri
Genel Cerrahi, Ortopedi, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, KBB, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göz, Üroloji servislerinde tıbbi ve cerrahi tedavisi planlanan hastaların yatış işlemleri takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Bölümün işleyişi:
*Yatışı yapılan hastalar servis sorumlu hemşiresi veya servis hemşiresi tarafından karşılanır ve uygun odaya alınır. Hasta odasında ikinci bir hasta varsa hasta, hasta bilgilendirme odasına alınır ve gerekli bilgileri ve yatış formları doldurulur. Hastaya cerrahi işlem uygulanacaksa Güvenli Cerrahi Uygulama Prosedürüne göre hasta hazırlıkları, ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve tedavi süreçleri tamamlanır.
*Yatan hastanın takipleri alınır. Doktor tedavi orderine göre Hemşire onayı yapılarak hastanın tedavisi planlanır ve uygulanır. Hemşire bakım planları hasta yatışından itibaren en geç 8 saat içinde hazırlanır.
*Hekim tarafından taburcu kararı verilen hastaya taburculuk eğitimi verilir.