1. Basamak Yoğun Bakım
02 Ekim 2018

Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesi 6 adet yatak kapasitesi ile 1 dahiliye hekimi sorumluluğunda  5 hastaya en az 1 hemşire düşecek şekilde 1.Basamak Yoğun Bakım Hizmeti verilmektedir.Modern teknoloji ve gelişmiş tıbbi cihazlarla nitelikli sağlık hizmeti sunulmaktadır. Tüm hastalarımız monitörize edilerek merkezi sistemden izlenmektedir..1 adet transport ventilatörümüz ,non invaziv solunum destek cihazı bulunmaktadır. Hastalarımızın sistematik tüm rahatsızlıkları için hastanemizde çalışmakta olan hekimlerden konsültasyon istenerek hastalarımıza profesyonel bir ekip ile bütüncül yaklaşımda bulunulmaktadır.