1. Basamak Yoğun Bakım
19 Şubat 2024

Bölümün Fiziki Yapısı
Toplam 6 yatak kapasiteli 1.seviye Yoğun Bakım Ünitemiz bulunmaktadır. Ünitemizde merkezi sisteme bağlı takip edilebilen 6 adet hasta başı monitör, 6 adet merkezi oksijen ve aspirasyon sistemi, 1 adet Mekanik Ventilatör, 1adet Transport Ventilatör, 1 adet Bbap Cihazı, 2 adet EKG cihazı, 2 adet Defibrilatör, 2 adet seyyar O2 tüpü, 1 adet Acil Müdahale Arabası ve 1 adet Transfer Acil Çantası bulunmaktadır. 

Bölümün Faaliyetleri

Acil Servis, Cerrahi Klinikler, Dahili Klinikler ve Palyatif Bakım Servisinde tedavileri devam eden, genel sağlık durumunda bozulma gözlemlenen, yakın takip, tedavi ve monitörizasyon gerektiren durumlardaki hastalara hizmet vermektedir.

Yoğun Bakım Ünitesi Giriş Çıkış Kuralları
*Yoğun bakım ünitesine giriş-çıkışlar birim içinde ve dışında enfeksiyonların önlenmesi amacıyla kontrol altına alınmıştır.
*Yoğun bakım ünitesinde çalışan personel mesaisine başlamadan önce kıyafetlerine değiştirerek forma giymelidir. Çalışmaya başlamadan önce ellerini su ve sabunla yıkamalıdır.
*Yoğun bakım ünitesine, bölüm çalışanı ve hasta yakınının ziyaret amacı dışında gereksiz girmeleri engellenmelidir.
*Tetkik işlemleri, hasta vizitleri, konsültasyonlar gibi gerekçelerle yoğun bakım ünitelerine farklı birimlerden gelen çalışanlar üniteye girerken el antiseptiği ile ellerini dezenfekte etmelidir. Yapacakları işlem öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalı ayrıca yapılacak işleme göre gerekli aseptik kurallara uygun çalışılmalıdır.
*Yoğun bakım ünitesine hasta ziyaretleri Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaretçi Kuralları çerçevesinde yapılmaktadır.
*Yoğun Bakım Ünitesinde günde iki kez (12.00-13.00) - (17.00-18.00) hastanın birinci derece yakınları tarafından ziyaret gerçekleştirilebilir. Özel durumlarda ise bölüm doktorunun izni ile kısa süreli ziyaret yapılır.
*Ziyaret kısa süreli olmalıdır. Hasta yakınlarının yoğun bakım içerisinde hastalarını ziyaret süreleri görevli yoğun bakım hemşiresi tarafından hastanın klinik durumuna göre belirlenir.
*Hemşire gözetiminde yapılan ziyaretin, enfeksiyon tedbirleri açısından, hasta yakınının hastaya teması önlenir.
*Yoğun bakıma girişte, hastayla temastan önce ve ziyaret çıkışında mutlaka el dezenfektanı kullanılmalıdır.
*Yoğun bakıma giren herkes (sağlık çalışanı, ziyaretçi ) üniteye girerken el hijyeni sağlamalıdır. Bunun için yoğun bakım ünitesi girişinde bulunan alkol bazlı el antiseptiği kullanılır.
*Ziyaret için gelen hasta yakını kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
*Yoğun bakım ünitesinde kontrolün sağlanması ve kontaminasyonun önlenmesi amacıyla hasta ziyaretinde kısıtlama getirilmiştir. Bölümde yatan hastaların durumuna ve enfeksiyon oranına göre gerekli durumlarda ziyaret yasağı getirilebilir. Bu durumdan hasta ve hasta yakınları uygun şekilde bilgilendirilir.

Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaretçi Kuralları
*Yoğun Bakım Ünitesinde günde iki kez (12.00-13.00) - (17.00-18.00) hastanın birinci derece yakınları tarafından ziyaret gerçekleştirilebilir. Özel durumlarda ise bölüm doktorunun izni ile kısa süreli ziyaret yapılır.
*Ziyaret kısa süreli olmalıdır.
*Her hasta yanında birden fazla ziyaretçi bulunmamalıdır.
*Hastaya doktorun izni olmaksızın herhangi bir yiyecek ya da içecek getirilmemelidir.
*Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
*Ziyaret esnasında moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalı ve sessiz olunmalıdır.
*Hasta yataklarına oturulmamalı ve herhangi bir yer ve diğer hastalarla temas edilmemelidir.
*Ziyaret saati sonunda görevlilerin uyarılarını beklemeksizin ünite boşaltılmalıdır.
*Yoğun bakıma girişte ve hastayla temastan önce el antiseptiği kullanınız.
*Yoğun Bakımda bulunan hastanız hakkında bilgi almak için hemşire ve doktorunuza başvurunuz.

yogunbakimunitesigorsel