Diyaliz Ünitesi
19 Şubat 2024

Diyaliz ünitesine yönelik fiziksel alanlar, hizmet sunumu ile ilgili gereklilikler çerçevesinde oluşturularak tanımlanmıştır. Hastanemiz Hemodiyaliz Ünitesi 19/03/2018 tarihinde açılmış olup;  şuan 9 adet (+1 yedek) yatak sayısı ve 40 adet hasta kapasitesi ile aktif olarak hizmet vermektedir. Haftada 6 gün , günde 2 ayrı seans ile modern cihazlar ve deneyimli ekip ile hastalarımıza güvenli sağlık hizmeti sunulmaktadır . Hastalarımız servis ile evlerinden alınıp bırakılmaktadır. hemodiyaliz salonumuzda her hastaya özel televizyon, kulaklık bulunmaktadır. Hastalarımıza yemek servisi sunulmaktadır. Hemodiyaliz ünitesinde 1 hemodiyaliz hekimi, 3 hemodiyaliz hemşiresi ve yardımcı personelle hizmet verilmektedir. Ayda bir nefroloji uzmanı tarafından hastalarımız değerlendirilmekte ve gerektiğinde hastalarımızın raporları yenilenmektedir.

Diyaliz Ünitesinde Bulunan Fiziki Alanlar
*Hasta kabul ve dinlenme bölümü
*Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmaz üzere; hasta giyinme bölümü, engelli hastaların da yararlanabileceği şekilde düzenlenmiş lavabo ve tuvalet.
*Cihaz sayısı kadar hasta dolabı.
*Acil bakım ve tedavi odası.
*Su sistemi odası.
*Personel giyinme dolapları.
*Personele ait tuvalet ve lavabo.
*Destek alanları (tedavi hazırlama alanı, temiz malzeme deposu, kirli malzeme alanı vb.)
*HbsAg (+) hastalar için ayrılmış bir bölüm ve ayrı cihaz, Anti HCV (+) hastalar için ayrı cihaz.
Diyaliz ünitesi, sağlık çalışanının hastaları sürekli gözetim ve izlenmesine uygun şekilde planlanmıştır.

Tıbbi Cihaz ve Donanıma Yönelik Düzenlemeler
Diyaliz ünitesinde bulunan tıbbi cihaz ve donanım
*En az bir yedek hemodiyaliz cihazı.
*Diyaliz cihaz sayısı ile orantılı kapasitede uygun su üreten kum filtresi, yumuşatıcı filtreler, aktif karbon filtresi, mikropartikül tutucu, reverseozmos sistemi, ultraviyole ve ultrafiltre
sistemini de kapsayan reverseozmos sistemi.
*Diyaliz cihaz sayısı kadar hareketli hasta yatağı.
*Taşınabilir monitörlü elektrokardiografi (EKG) cihazı ve defibrilatör.
*Acil müdahale çantası veya arabası.
*Oksijen destek sistemi.
*Her hasta başında ve enfekte hasta için ayrılmış yatak başında aspiratör sistemi, ayrıca bir adet seyyar aspiratör.
*Hasta hassas tartı sistemi (tekerlekli sandalye ve sedye ile tartılmaya uygun)

Hastanın Diyaliz Ünitesine Kabulü

*Tanısı konan ve kronik diyaliz tedavi programına kabul edilecek olan hastanın kabul işlemleri yapılır.
*Hastanemiz diyaliz hizmetlerinden yararlanmak isteyen hastalar Hemodiyaliz Hekimine başvururlar.
*Hekimin Diyaliz programına kabul ettiği hastalardan belirtilen evraklar istenir: Eliza Testleri, Rutin Kan Testleri, Diyalize Girebilir Raporu, Epikriz, Nüfus Cüzdanı/Kimlik, Fotoğraf
*Hastanın diyalize girebilmesi için vasküler girişim yolu olması gerekmektedir.
*Hastalarımız Hemodiyaliz Birimine başvurduğunda rıza belgesi doğrultusunda doktor tarafından kendilerine gerekli açıklamalar yapılır. Onayı yapılan hastanın kişisel dosyası açılır. Hastanın bütün kayıtları bu dosyada muhafaza edilir.
*Hasta ve hasta yakını organ nakli konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir. Organ nakli talep ve ya organ nakli red formu doldurulur, imzalatılır ve dosyalanır.
*Üniteye kabul edilen her hastaya ünitenin tanıtımı ve işleyişi, kateter fistül bakımı, diyet vb. eğitimler hemşire tarafından saptanarak katılımcı öğrenmeye hazır olduğunda yapılır.
*Hastaya hangi gün hangi saat diyaliz tedavisi alacağı ile ilgili bilgi verilir.
*Aylık rutin evden gelen hastalara aylık sevk açılarak 1 ay boyunca bu sevk üzerinden işlem yapılır.
*Hastaların güzergâhlarına göre servis belirlenir, servis şoförüyle tanıştırılıp iletişime geçmeleri sağlanır. Kendi imkânı ile gelmek isteyen hastalar servisi kullanmayabilir.