Doğumhane
19 Şubat 2024

Doğum Salonu
1 TDL ( Travay – Doğum – Lohusa) Odası ve içinde yer alan hasta kullanım amaçlı duş ve wc den oluşmaktadır. Oda içinde 1 adet hasta yatağı (doğum yatağına dönüşebilen), 1 adet jinekolojik muayene masası, Transport Küvöz, Yenidoğan Radyan ısıtıcı bulunmaktadır.

Doğum Hizmetleri
Hastane Acil Servisine veya Kadın Doğum Polikliniğine başvuran gebelerin yatış işlemleri, muayene, normal doğumun gerçekleştirilmesi, tedavi, bakım ve izlemleri ile yenidoğan bakım ve izlemlerinin yapılması. Doğum eyleminin gerçekleşmesinin ardından sağlıklı anne ve yenidoğan izlem-bakımı aynı katta bulunan yataklı serviste (Kadın Doğum Servisi) devam etmektedir. 

1123