Laboratuvar
22 Mayıs 2024

LABORATUVAR HİZMETLERİ
Laboratuvar üç bölümden oluşur:
1. Numune (Kan) Alma
2. Numune Kabul bölümü
3. Teknik Alan bölümü Hastanemizin laboratuvarında çalışılan biyokimya testlerine ait numunelerin (kan, idrar, gaita vb.) alınması, kabulü, analize hazırlanması, analiz ve sonuçların raporlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Hastanemizde yapılan laboratuvar tetkiklerinin sonuçları onaylanıp SBYS elektronik bilgi sistemine girildiği anda ilgili hekim tarafından görülebilir ve çıktı alınabilir. Hastalar sonuçları için ilgili poliklinikte doktoruna başvurarak bilgi alabilir. Hasta tetkik ve/veya tahlillerin yapıldığı birim personeli, hastayı sonuç zamanı hakkında bilgilendirir. 

labgorsel1- Gecikme durumlarinda kan alma sekreteri̇ gerekli̇ bi̇lgi̇lendi̇rmeyi̇ hastalara sözlü olarak ve tüm bi̇ri̇mlere bi̇lgi̇sayar si̇stemi̇ üzeri̇nden yazili olarak yapacaktir.
2- Sabah veri̇len tüm tetki̇kler i̇çi̇n genel olarak saat 13.30’dan i̇ti̇baren sonuçlar veri̇lmektedi̇r.RUTİN TESTLERİN SONUÇ VERME SÜRELERİ TABLOSU

11ACİL SERVİSTEN İSTENEN TAHLİLLER SONUÇ VERME SÜRELERİ


22