Evde Sağlık Hizmetleri
19 Şubat 2024

Bireyin sağlığını korumak, bireyi iyileştirmek ve yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin organize bir şekilde profesyonel bir anlayışla, bireyin kendi evinde ya da yaşadığı ortamda sunulmasıdır.

Başvuru
Hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak ya da “Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu” doldurularak veya TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) / AHB (Aile Hekimliği) aracılığıyla il koordinasyon merkezine yapılır. Hastaneden taburcu aşamasında olup evde sağlık hizmet ihtiyacı olduğu değerlendirilen hastalar, müdavi hekim tarafından koordinasyon merkezine veya hastane ESH (Evde Sağlık Hizmetleri) Birimine bildirilir. 

Hasta Kabulü
Ulusal çağrı merkezi aracılığı ile Evde sağlık hizmetleri birimine başvuru yapan hastalar İl Evde Sağlık Koordinasyon merkezine yönlendirilir. Evde Sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi sistem üzerinden aldığı başvuruya telefonla döner ve hastanın daha detaylı bilgilerini alarak sisteme girişini gerçekleştirir. Hastanın ikametgâh adresine göre ilgili birime hizmet ataması yapar.

Hastaların Kabul Kriterleri ve Hasta Değerlendirme Süreci

*Hastaların hizmetten yararlanabilmesi için yatağa tam bağımlı olması gerekmektedir.
*Hasta/hasta yakını evde sağlık birimine başvuru yaptıktan sonra, Evde Sağlık Hekimi tarafından ziyaret edilerek değerlendirilir, kriteri karşılayan hastanın kabulü yapılır.
*Ziyaret esnasında hastanın yanında aileden bir kişinin bulunması sağlanır. Eğer hasta yalnız yaşıyor ise ekip hasta ziyaretine en az iki kişi gitmelidir.
*Evinde ilk ziyaret edilen hastanın hekim tarafından yapılan muayenesi ve değerlendirmesi yapılır.
*Hastanın var olan raporları ve epikrizleri incelenerek hastalığı ve takibi hakkında bilgi edinilir.
*Hasta yakınına bilgilendirme yapılarak yazılı rızası alınır.
*Muayenesi yapılan hastanın yenilenmesi veya yeni oluşturulması gereken raporları var ise ilgili uzman hekim ile görüşme yapılarak hastanın raporları düzenlenir. Hasta/hasta yakınına durum hakkında bilgi verilir.
*Hastanın tetkik istemi var ise tetkik sonuçları evde sağlık hizmetleri hekimi tarafından değerlendirilir. Eğer uzman görüşüne ihtiyaç var ise ekip tarafından uzman hekim ile görüşülerek hasta/hasta yakınına bilgi verilir.
*Hastanın ev ziyaretinde hasta ve yakınının öz bakım kapasitesi, bilgi düzeyi değerlendirilir, eğitim ihtiyacı tespit edilir. Ġhtiyaca göre verilen eğitimler kayıt altına alınır.