Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri
09 Şubat 2024

Kalite Yönetim Birimi Görev Alanları
*
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
*Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
*Öz değerlendirmeleri yönetir.
*İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
*Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
*Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetir
*SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
*Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
*SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.