Acil Servis
02 Ekim 2018

Hastanemiz bünyesinde yer alan birinci seviye acil serviste 24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti verilmekte olup acil hasta ve yaralılar  karşılanarak,ilk tıbbi müdehale ve tıbbi bakımları yapılmaktadır.Hizmetler ;Pratisyen Doktor sorumluluğunda ,acil sağlık hizmetler konusunda eğitim görmüş,tecrübeli ve yeterli sayıda doktorun,hemşirenin ve diğer personelinde katılımı ile birlikte bir bütün olarak yürütülecek şekilde organize edilmiştir.Acil servis hizmetleri ( pratisyen doktor,15 hemşire ve diğer personelle verilmektedir.Acil serviste anlık olarak 1 doktor,2 hemşire ,2 verikayıt,1 hizmetli,2 güvenlik görevlisi bulunmaktadır.

Acil servisimizde ,bütün acil başvurular ayırım yapmaksızın kabul edilmektedir.Acil servis ,hastanın sosyal güvencesi olup olmadığına ,bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun nevine ve hastanın diğer özelliklerine bakmaksızın,stebilizasyon sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunar.

Başvuran her hasta için acil tıbbi değerlendirme ,müdehale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlanarak,acil sağlık hizmeti,hizmete ihtiyaç duyulan andan itibaren ,hiçbir kesinti olmadan verilmektedir.

Acil servis bünyesinde hasta kayıt alanı,enjeksiyon-pansuman birimi,yeşil alan,sarı alan,kardiopulmaner resusitasyon alanı,küçük müdehale odası,hasta yakını bekleme alanı,hasta müşahade odası,acil servis röntgen birimi,ilaç ve tıbbi malzeme depoları,hekim,hemşire ve diğer personel dinlenme odaları,güvenlik odası bulunmaktadır.Bu birimler fiziki altyapı,insan gücü,tıbbi cihaz,donanım,lüzumlu ilaç,serum,sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin 24 saat kesintisiz sunulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.Acil servislerde bulunan bütün araç-gereç ve tıbbi donanım,daime kullanıma hazır bulundurulmaktadır.

Acil servise müracaat eden ,yakınları ve ambulansla getirilen tüm acil vakalar sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmamasına bakılmaksızın  kabul edilir.

112 Ambulansı ile getirilen hastalara triaj uygulaması yapılmaz ve hemen ilgili alana alınır.

Ayaktan başvuran hastalar T.C. kimlik kartı sorularak kayıt işlemi  yapılır.

Kırmızı Kod: Çok acil durumu olan kritik,ciddi şekilde yaralanmış,hayati tehlikesi ve yaralanmaları süratle tedavi  edilmesi gereken hastalar içindir.Birinci önceliği bulunan hastalardır.

Sarı Kod: Acil tıbbi bakıma ihtiyacı olmakla birlikte durumu ağır olmayan  ve ikinci önceliği hastalardır.

Yeşil Kod: Acil olmayan ,stabil durumda olan üçüncü önceliği bulunan hastalardır. Yeşil alanda muayene olup,tedavisi tamamlanan hasta ,muayeneden sonra taburcu edilir.

Sarı alanda muayene ,tetkik,kısa süreli tıbbi takip ve tedaviler yapılır.Müşahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye olumlu cevap alındığı taktirde hasta taburcu edilir.Müşahade ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe yatışı yapılır ya da başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Muayene esnasında ihtiyaç varsa hastanın yanına yakınlarından bir kişi içeri alınır.

Acil Servis'te müşahede odalarında hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir.Hastanın yanında gerekli hallerde sadece bir refakatçi bulundurulur.

Acil Servis yeşil alan ve müşahedeye alınan hastaların hangi süreçte olduğu bilgisi bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır.

Müşahade alanında 6 adet muayene ve müdehale sedyesi bulunmaktadır.Her hasta başında tıbbi monitör bulunmaktadır.

pansuman -Enjeksiyon odasında doktor tarafından reçete edilmiş olan ilaçların reçete beyanı ile hastaya enjekte edilir. Süturasyon,sütur alınması ,pansuman ve atel işlemleri yapılır. pansuman ve enjeksiyon işlemleri 24 saat verilmektedir.

Nöbet tutan bütün çalışanların listesi ve nöbetçi eczanenin adı Acil Servis Bilgilendirme panosunda yayınlanmaktadır.