Kalite Değerlerimiz
24 Şubat 2022

Hasta merkeziyetçi yaklaşım: Tüm hasta ve hasta yakınlarımıza sıcak,kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturma gayretindeyiz.''Biz sizler için ve size yardım için varız''Bu bizim temel yaklaşım politikamızdır.

Hasta haklarına saygılı: 
Herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarımıza eşit hizmet sunmaktayız.Hastalarımızla açık iletişim kurarak teşhis ve tedavi sürecinde  söz sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın memnuniyeti:  Çalışanlarımızın iş ve artı değer yaratmasının kurumumuzun gelişimi için öneminin farkındayız.Çalışanlarımızla ortak hedef ve değer oluşturarak gelişeceğimizin bilincindeyiz.

Sağlıkta kaliteyi ve gelişmeleri takip ediyoruz: Hizmet süreçlerimizde sadece sezgi duygu ve deneyimlerimize değil sağlık ve kalitedeki değişimleri takip ederek kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz.

Güven: Bilgi ve deneyimlerimizden yararlanarak sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerinde güven duyulan bir sağlık kurumu olmaya çalışıyoruz.

Duyarlılık: 
Topluma ve çevreye duyarlı kurum olma bilinci ile çalışıyoruz.

Dayanışma: Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanıyoruz.

Bütüncül Yaklaşım : Her insan değerlidir inancı ile her koşulda hizmet veriyoruz .Her insana eşit sağlık hizmeti sunmak bilinci ile toplumun her ferdine kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışıyoruz.