Çalışmalarımız
04 Eylül 2018

KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ
Hastanemizde hasta bakım kalitesinin en yüksek  düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları uygulanmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereği kalite hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak aşağıdaki ilkeler uygulanmaktadır:

Etkililik
Etkinlik
Verimlilik
Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Hasta Güvenliği
Hakkaniyet
Hasta Odaklılık
Uygunluk
Zamanlılık
Süreklilik

HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI


– Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
– Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi,
– İlaç güvenliğinin sağlanması,
– Kan transfüzyonunda güvenli uygulamaların sağlanması,
– Enfeksiyon risklerinin azaltılması,
– Hasta düşmelerinin önlenmesi,
– Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
– Sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi,
– Çalışan güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,
– Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması,
– Yenidoğan ve çocuk güvenliğinin sağlanması,
– Hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı
gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması,
– Afetler (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı durumlarda tedbir alınması.
– Kalite Sistemi ile ilgili görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.
– Görüş ve önerilerinizi internet sitemizde ki iletişim bölümünden “Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın” kısmından bize iletebilirsiniz.
– Ayrıca hastanemizde bulunan öneri memnuniyet şikayet kutularına atabilirsiniz.