Değerler

Hasta merkeziyetçi yaklaşım: Tüm hasta ve hasta yakınlarımıza sıcak, kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortam
oluşturma gayretindeyiz. "Biz sizler için ve size yardım için varız" Bu bizim temel yaklaşım politikamızdır.
Hasta haklarına saygılı: Herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm hastalarımıza eşit hizmet sunmaktayız.
Hastalarımızla açık iletişim kurarak teşhis ve tedavi süreçlerinde söz sahibi olmaları sağlanmaktadır
Çalışanlarımızın memnuniyeti: Çalışanlarımızın iş ve artı değer yaratmasının kurumumuzun gelişimi için öneminin
farkındayız. Çalışanlarımızla ortak hedef ve değer oluşturarak gelişeceğimizin bilincindeyiz.
Sağlıkta kaliteyi ve gelişmeleri takip ediyoruz. Hizmet süreçlerimizde sadece sezgi, duygu ve deneyimlerimize
değil sağlık ve kalitedeki gelişmeleri takip ederek kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz.
Güven: Bilgi ve deneyimlerimizden yararlanarak sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinde güven duyulan bir sağlık
kurumu olmaya çalışıyoruz,
Duyarlılık: Topluma ve çevreye karşı duyarlı kurum olma bilinci ile çalışıyoruz,
Dayanışma: Başarımızın temelinde çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz,
Bütüncül Yaklaşım: Her insan değerlidir inancı ile her koşulda hizmet veriyoruz. Her insana eşit sağlık hizmeti
sunmak bilinci ile toplumun her ferdine kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışıyoruz.