Vizyon

Hasta ve çalışan memnuniyeti sağlama bilinciyle; gelişen ve değişen teknolojiye uygun, çağdaş, evrensel ilkelerle
bağdaşan, herkese eşit ve zamanında, hastane sınıfımıza uygun sağlık hizmeti sunmak.