Misyon

Mezkur mevzuat çerçevesinde, çalışanlarımızla beraber hasta ve yakınlarının beklentilerini karşılayabilecek, nitelikli,
güvenli, çağdaş ve kolay ulaşılabilir ikinci basamak sağlık hizmeti sunmak.