İzmir Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komitelerimiz

Güncelleme Tarihi: 10/05/2018

HASTANEMİZDE SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN

KOMİTE VE EKİPLERİN TOPLANTI PERİYODLARI

Bölüm Kalite Sorumluları

Yılda en az iki kez

Hasta Güvenliği Komitesi

3 ayda 1 toplanır

Çalışan Güvenliği Komitesi

3 ayda 1 toplanır

Eğitim Komitesi

3 ayda 1 toplanır

Tesis Güvenliği Komitesi

3 ayda 1 toplanır

Akılcı İlaç Sorumlu Ekibi

Yılda en az 2 kez toplanır

Antibiyotik Kontrol Ekibi

Yılda en az 2 kez Enfeksiyon Kontrol Komitesinde toplanır

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Yılda en az 3 kez toplanır

Tıbbi Cihaz Ekibi

3 ayda 1 Tesis Güvenliği Komitesinde toplanır

Mavi Kod Yönetim Ekibi

3 ayda 1 Hasta Güvenliği Komitesinde toplanır

Beyaz Kod Yönetim Ekibi

3 ayda 1 Çalışan Güvenliği Komitesinde toplanır

Pembe Kod Yönetim Ekibi

3 ayda 1 Hasta Güvenliği Komitesinde toplanır

Kırmızı Kod Yönetim Ekibi

3 ayda 1 Tesis Güvenliği Komitesinde toplanır

BinaTuru Ekibi

3 ayda 1 toplanır

Bilgi Güvenliği Ekibi

3 ayda 1 Hasta Güvenliği Komitesinde toplanır

Transfüzyon Komitesi

3 ayda 1 toplanır

Palyatif Bakım İhtiyacı Belirleme ekibi

Gerektikçe

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

3 ayda 1 Tesis Güvenliği Komitesinde toplanır

Risk Değerlendirme Ekibi

3 ayda 1 toplanır

Nütrisyon Destek Ekibi

Gerektikçe

Hasta Görüş/Önerilerini ve Anket Değerlendirme Ekibi

Ayda 1 toplanır

Çalışan Görüş/Önerilerini ve Anket Değerlendirme Ekibi

6 ayda 1 toplanır

Öz Değerlendirme Ekibi

Yılda en az bir kez

Radyasyon Güvenliği Müdahale Ekibi

Gerektikçe

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu

3 ayda bir

  BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Op.Dr.Şebnem GÖNEN YAĞCI

Başhekim Yard.

Kurumsal Yapı

Özgül ALLAHVERDİ

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Yönetimi

Özgül ALLAHVERDİ

Kalite Yönetim Birimi

Doküman Yönetimi

Dr.Cemil SAİM AKPULAT

İSG Kurulu

Risk Yönetimi

Özgül ALLAHVERDİ

Kalite Yönetim Direktörü

Güvenlik Raporlama Sistemi

Akif SÖZEN

İMİM

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Hatice KARPUZ

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Yönetimi

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Akif SÖZEN

SBHM

İMİM

Sosyal Sorumluluk

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

SBHM

Hasta Bakımı

Ayşin İNCEBIYIK ŞENGÜL

Eczacı

İlaç Yönetimi

Hilal ERTEN

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyonların Önlenmesi

Ayşe SÖZEN

Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusu

Hemodiyaliz Ünitesi

Özlem SEVİMLİ

Sterilizasyon Sorumlusu

Sterilizasyon Hizmetleri

Emel AYYILDIZ

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu

Transfüzyon Hizmetleri

Merve ÖZTÜRK

Rontgen Kalite Sorumlusu

Radyasyon Güvenliği

Betül GÜNDÜZ

Acil Servis Sorumlusu

Acil Servis

Zatiye UÇAK

Ameliyathane Sorumlusu

Ameliyathane

Ayça DURUSU ÖRS

Yoğun Bakım Sorumlusu

Yoğun Bakım Ünitesi

Sibel SAĞLAM

Doğumhane Sorumlusu

Doğum Hizmetleri

Mudet KARADAĞ

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

Biyokimya Laboratuvarı

Hüseyin Nuh ŞAHİNGÖZ

Hasta İletişim Birimi Sorumlusu

Hasta Deneyimi

Aysel SOYDAN

Poliklinik Sorumlusu

Hizmete Erişim

Akif SÖZEN

İMİM

Yaşam Sonu Hizmetler

 

İSG Kurulu

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Akif SÖZEN

İMİM

Tesis Yönetimi

Akif SÖZEN

İMİM

Otelcilik Hizmetleri

Akif SÖZEN

İMİM

Bilgi Yönetim Sistemi

Akif SÖZEN

İMİM

 

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Mehmet Ali ŞİMŞEK

Arşiv Birim Sorumlusu

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Akif SÖZEN

İMİM

Atık Yönetimi

Akif SÖZEN

İMİM

Dış Kaynak Kullanımı

Özgül ALLAHVERDİ

Kalite Yönetim Direktörü

Göstergelerin İzlenmesi

 

Gösterge Bölüm Kalite Sorumlusu

Bölüm Bazlı Göstergeler

Özgül ALLAHVERDİ

Kalite Yönetim Direktörü

Klinik Gösterge Sorumluları

Klinik Göstergeler

 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Başhekim Yard. Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Üye

İ.M.İ.M. Akif SÖZEN

Üye

S.B.H.M. Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Üye

Kalite Direktörü Özgül ALLAHVERDİ

Üye

Anestezi Uzmanı Uzm.Dr.Günseri UYSAL UYAR

Üye

Çocuk Hast.Uzmanı Uzm.Dr.Alper DOĞAN

Üye

Eczacı Ayşin İNCEBIYIK ŞENGÜL

Üye

Psikolog Hüseyin Nuh ŞAHİNGÖZ

Üye

Enf.Hem. Hilal ERTEN

Üye

Lab.Tek.Mudet KARADAĞ

Üye

Hem. Sibal SAĞLAM

Üye

Ebe Zatiye UÇAK

Üye

Rönt.Tek.Merve ÖZTÜRK

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Başhekim Yard. Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Üye

İ.M.İ.M. Akif SÖZEN

Üye

S.B.H.M. Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Üye

Kalite Direktörü Özgül ALLAHVERDİ

Üye

Çocuk Hast.Uzmanı Uzm.Dr.Alper DOĞAN

Üye

Dr.Cemil Saim AKPULAT

Üye

Eğitim Hem.Hatice KARPUZ

Üye

Lab.Tek.Mudet KARADAĞ

Üye

Hem. Semra HAZIR

Üye

Ront.Tek.Merve ÖZTÜRK

Üye

Hem.Dilek PUSAT

Üye

Güvenlik Amiri Mürsel YAVUZ

               

EĞİTİM KOMİTESİ

Başkan

Başhekim Yard. Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Üye

İ.M.İ.M. Akif SÖZEN

Üye

S.B.H.M. Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Üye

Kalite Direktörü Özgül ALLAHVERDİ

Üye

Uzm.Dr.İsmail Güneş GÖKMEN

Üye

Psikolog Hüseyin Nuh ŞAHİNGÖZ

Üye

Eğt.Hemş. Hatice KARPUZ

Üye

Ebe Sibel SAĞLAM

Üye

Enf.Hem. Hilal ERTEN

 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan

Başhekim Yard. Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Üye

İ.M.İ.M. Akif SÖZEN

Üye

S.B.H.M. Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Üye

Kalite Direktörü Özgül ALLAHVERDİ

Üye

Ebe Betül GÜNDÜZ

Üye

Ebe Zatiye UÇAK

Üye

Teknisyen Mustafa ACAR

Üye

Güvenlik Amiri Mürsel YAVUZ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İç Hastalıkları Uzm.

Uzm.Dr.Yasin BAKIR

Çocuk.Hast.Uzm

Uzm.Dr.Alper DOĞAN

Göz Hast.Uzm.

Uzm.Dr.Ali GÜÇ

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

İ.M.İ.M.

Akif SÖZEN

Kalite Yönetim Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

İşyeri Hekimi

Cemil Saim AKPULAT

Eczacı

Ayşin İNCEBIYIK ŞENGÜL

Enfeksiyon Hemşiresi

Hilal ERTEN

Sterilizasyon Sorumlu Hemş.

Özlem SEVİMLİ

        

TIBBİ CİHAZ EKİBİ

Müdür

İ.M.İ.M. Akif SÖZEN

Hastane Teknisyeni

Tek.Mustafa ACAR

Poliklinik Sorumlusu

Hemş..Aysel SOYDAN

Laboratuar Sorumlusu

Lab.Tek.Mudet KARADAĞ

Röntgen Sorumlusu

Ront.Tek.Merve ÖZTÜRK

Ameliyathane Sorumlusu

Ebe Zatiye UÇAK

Sterilizasyon Sorumlusu

Özlem SEVİMLİ

Yoğun BakımSorumlusu

Hemş.Ayça DURUSU ÖRS

Transfüzyon MerkeziSorumlusu

Emel AYYILDIZ

Doğum HizmetleriVe 1.Kat Servisleri Sorumlusu

Ebe Sibel SAĞLAM

Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu

Ebe Hatice KARPUZ

Acil Servis Sorumlusu

Ebe Betül GÜNDÜZ

              

GENEL ORYANTASYON EĞİTİM SORUMLULARI                             

                                                                                                                                                                                        

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Eğitim Komitesi

 

Kalite Yönetim Birimi

 

Birim Sorumluları

 

Psikolog

Hüseyin Nuh ŞAHİNGÖZ

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi

 

Hasta Güvenliği Komitesi

 

                 

KLİNİK  UYUM EĞİTİM SORUMLULARI

Acil Servis

Ebe Betül GÜNDÜZ

Laboratuar

Lab.Tek.Mudet KARADAĞ

Röntgen

Ront.Tek.Merve ÖZTÜRK

Ameliyathane

Ebe Zatiye UÇAK

Sterilizasyon

Hemş.Özlem SEVİMLİ

Anestezi

Hemş.Semra HAZIR

Yoğun Bakım

Hemş. Ayça DURUSU ÖRS

Eczane

Ecz.Ayşin İNCEBIYIK ŞENGÜL

Transfüzyon Merkezi

Uz.Dr.Münasip BUDAK

Doğum Hizmetleri

Ebe Sibel SAĞLAM

1.Kat Servis

Ebe Sibel SAĞLAM

Palyatif Bakım Merkezi

Ebe Hatice KARPUZ

Temizlik Hizmetleri

SBHM Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Enf.Hem.Hilal ERTEN

Eğt.Ebe Hatice KARPUZ

Güvenlik Hizmetleri

İ.M.H.M.Akif SÖZEN

TıbbiHizmetler

SBHM Nazife ÖZCAN GEZİCİ

            

   MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

           

                                                               MAVİ KOD EKİBİ

MESAİ İÇİ

Anestezi Uzmanı

Anestezi Teknisyeni

MESAİ DIŞI

Nöbetçi Uzman Hekim

Nöbetçi Acil Pratisyen Hekimi

Nöbetçi Servis Hemşiresi

Nöbetçi Anestezi Teknisyeni

 PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Kadın Hast.ve Doğum/Çocuk Hast.Servis Sorumlusu

Ebe Sibel SAĞLAM

Hastane Teknisyeni

Ahmet BAYRAM

Güvenlik Şefi

Mürsel YAVUZ

                                                                    PEMBE KOD EKİBİ

   

Pediatri sorumlu hemşiresi

Pediatri servis hemşireleri

Nöbetçi hemşire

Güvenlik amiri ve ekibi

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ                                                

                             

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu

Dilek PUSAT

Güvenlik Şefi

Mürsel YAVUZ

                                                                                                    

                                                                BEYAZ KOD EKİBİ

Güvenlik Amiri Ve Çalışanları

Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu

 

KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

V.H.K.İ.

Salih ORUÇ

Güvenlik Amiri

Mürsel YAVUZ

Hastane Teknisyeni

Mustafa ACAR

                                                                          

                                                        KIRMIZI KOD EKİBİ   

                                             

MESAİ İÇİ

İ.M.İ.M

Yangın Müdahale Ekibi

Yangın Tahliye Ekibi

Güvenlik Görevlisi

MESAİ DIŞI

Nöbetçi Uzman Hekim

Süpervizör Hemşire

Nöbetçi Memur

                                                          

 BİNA TURU EKİBİ                                       

                                                   

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

Kalite Yönetim Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

Hastane Teknisyeni

Mustafa ACAR

         

 BİLGİ GÜVENLİĞİ  EKİBİ

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sultan AKKAYA

Hastane Teknisyeni

Ahmet BAYRAM

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzm

Uzm.Dr. Alper DOĞAN

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Kalite Yönetim Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

Enfeksiyon Hemşiresi

Hilal ERTEN

Eczacı

Ayşin İNCEBIYIK ŞENGÜL

FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU

Eczacı

Ayşin İNCEBIYIK ŞENGÜL

AKILCI İLAÇ KULLANIMI SORUMLU EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzm

Uz.Dr. Alper DOĞAN

Farmakovijilans Sorumlusu

Ayşin İNCEBIYIK ŞENGÜL

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Kalite Yönetim Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

Enfeksiyon Hemşiresi

Hilal ERTEN

 TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Biyokimya Uzmanı

Uzm.Dr.Münasip BUDAK

Dahiliye Uzm

Uzm.Dr.Pınar KARAGÖZ

Anestezi Uzm.

Uzm.Dr.Günseri UYSAL UYAR

Göz Hast. Uzm.

Uzm.Dr.ALİ GÜÇ

Çocuk Hast.Uzm

Uzm.Dr.Alper DOĞAN

Kadın Hast. Ve Doğum Uzm.

Op.Dr.Halime ŞEN SELİM

Lab.Tek

Emel AYYILDIZ

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Hemşire/ Hemovijilans Sorumlusu

Dilek PUSAT

PALYATİF BAKIM İHTİYACI BELİRLEME EKİBİ

Anestezi.Uzm

Uzm.Dr.Günseri UYSAL UYAR

Nöroloji Uzm

Uzm.Dr.Serkan ÖZGÜR

Sorumlu Hemşire

Hatice KARPUZ

Diyetisyen

Filiz ÖZSARAÇ

Psikolog

Hüseyin Nuh ŞAHİNGÖZ

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

V.H.K.İ.

Salih ORUÇ

Kalite Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

V.H.K.İ.

Burçin İDACİ

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Kalite Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

İşyeri Hekimi

Cemil Saim AKPULAT

Enfeksiyon Hemş.

Hilal ERTEN

Eğitim Hemş.

Hatice KARPUZ

Hastane Teknisyeni

Ali İŞLEK

Hastane Teknisyeni

Mustafa ACAR

Sendika Temsilcisi

Sibel SAĞLAM

Sterilizasyon Sorumlu Hemş.

Özlem SEVİMLİ

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Anestezi .Uzm

Uzm.Dr.Günseri UYSAL UYAR

Hemşire

Ayça DURUSU ÖRS

Diyetisyen

Filiz ÖZSARAÇ

HASTA GÖRÜŞ/ÖNERİLERİNİ ve ANKET DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Kalite Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

Hasta İletişim Birimi Sorumlusu

Duygu OKUR

ÇALIŞAN GÖRÜŞ/ÖNERİLERİNİ ve ANKET DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

S.B.H.M.

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Kalite Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ VE MÜDAHALE EKİBİ

Radyoloji Sorumlu Hekimi(Radyasyon Güvenliği Sorumlusu)

M.Kendal GÜLFİDAN

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sultan AKKAYA

Kalite Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

Merve ÖZTÜRK

Radyoloji Teknisyeni

Aysun YAŞAR

HASTA BAKIM EKİBİ

Doktor

Uzm.Dr.Sekan ÖZGÜR

Hemşire

Nilgün KASAP KAHYA

TST

Ali BİLGİÇ

KLİNİK DESTEK PERSONELİ

Temizlik Personeli

Bedriye DAĞGÜLÜ

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

SBHM

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Eczacı

Ayşin İNCEBIYIK ŞENGÜL

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Şebnem GÖNEN YAĞCI

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Zatiye UÇAK

Ebe

Çiçek YİĞİT

LaboratuvarTeknisyeni

Münir YAŞAR

Radyoloji Teknisyeni

Aysun YAŞAR

Ebe

Esin BAĞÇECİK

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Başhekim

Dr.Kemal TARHAN

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İç Hast.Uzmanı

Uzm.Dr.Pınar KARAGÖZ

İç Hast.Uzmanı

Uzm.Dr.Yasin BAKIR

Nöroloji Uzmanı

Uzm.Dr.Serkan ÖZGÜR

Ortopedi Uzmanı

Op.Dr.Gökhan BULUT

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

SBHM

Nazife ÖZCAN GEZİCİ

Kalite Direktörü

Özgül ALLAHVERDİ