T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi

< T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komitelerimiz

Güncelleme Tarihi: 06/05/2019

KOMİTE VE EKİPLERİN TOPLANTI PERİYODLARI

Bölüm Kalite Sorumluları

Yılda en az iki kez

Hasta Güvenliği Komitesi

3 ayda 1 ve gerektiğinde toplanır

Tesis Güvenliği Komitesi

3 ayda 1 ve gerektiğinde toplanır

Eğitim Komitesi

3 ayda 1 ve gerektiğinde toplanır

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Her ay ve gerektiğinde toplanır

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Yılda en az 3 kez ve gerektiğinde toplanır

Transfüzyon Komitesi

3 ayda 1 ve gerektiğinde toplanır

İlaç Güvenliği Sorumlu Ekibi

Yılda en az 1 kez ve gerektiğinde toplanır

Antibiyotik Kontrol Ekibi

Yılda en az 1 kez Enfeksiyon Kontrol Komitesinde toplanır

Mavi Kod Yönetim Ekibi

3 ayda 1 Hasta Güvenliği Komitesinde toplanır

Beyaz Kod Yönetim Ekibi

Her ay İSG Kurulunda toplanır

Pembe Kod Yönetim Ekibi

3 ayda 1 Hasta Güvenliği Komitesinde toplanır

Kırmızı Kod Yönetim Ekibi

3 ayda 1 Tesis Güvenliği Komitesinde toplanır

BinaTuru Ekibi

3 ayda 1 Tesis Güvenliği Komitesinde toplanır

Tıbbi Cihaz Ekibi

3 ayda 1 Tesis Güvenliği Komitesinde toplanır

Bilgi Güvenliği Ekibi

Yılda en az 1 kez ve gerektiğinde toplanır

Risk Değerlendirme Ekibi

3 ayda 1 toplanır

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

Yılda en az 1 kez ve gerektiğinde toplanır

Palyatif Bakım İhtiyacı Belirleme Ekibi

Gerektikçe

Nütrisyon Destek Ekibi

Gerektikçe

Hasta Görüş/Önerilerini ve Anket Değerlendirme Ekibi

Ayda 1 toplanır

Çalışan Görüş/Önerilerini ve Anket Değerlendirme Ekibi

6 ayda 1 toplanır

Öz Değerlendirme Ekibi

Yılda en az bir kez

Gösterge Yönetim Ekibi

3 ayda 1 ve gerektiğinde toplanır

Radyasyon Güvenliği Müdahale Ekibi

Gerektikçe

Klinik Kalite İyileştirme Komisyonu

3 ayda 1 kez ve gerektiğinde toplanır

  BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

Op.Dr.Şebnem GÖNEN YAĞCI

Başhekim Yard.

Kurumsal Yapı

Konca ŞENER

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Yönetimi

Konca ŞENER

Kalite Yönetim Birimi

Doküman Yönetimi

Ender KARABULUT BAKİ–Akif SÖZEN

İşyeri Hekimi -İMİM

Risk Yönetimi

Konca ŞENER

Kalite Yönetim Direktörü

Güvenlik Raporlama Sistemi

Duygu OKUR

Sivil Savunma Amiri

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Hatice KARPUZ

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Yönetimi

Sibal SAĞLAM - Akif SÖZEN

Supervisor - İMİM

Sosyal Sorumluluk

Arife AYDIN - Şükran ÇAKAL

Servis Sorumlusu

Hasta Bakımı

Aliye GÜMÜŞTEKİN

Eczacı (yoksa Birim Temsilcisi)

İlaç Yönetimi

Hilal ERTEN

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfeksiyonların Önlenmesi

Sevil YILDIZ

Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlusu

Hemodiyaliz Ünitesi

Özlem SEVİMLİ

Sterilizasyon Sorumlusu

Sterilizasyon Hizmetleri

Emel AYYILDIZ

Transfüzyon Merkezi Sorumlusu

Transfüzyon Hizmetleri

Süreyya TANYERİ

Röntgen Sorumlu Teknisyeni

Radyasyon Güvenliği

Naciye KARAKAYA

Acil Servis Sorumlusu

Acil Servis

Zatiye UÇAK

Ameliyathane Sorumlusu

Ameliyathane

Duygu KARATAŞ

Yoğun Bakım Sorumlusu

Yoğun Bakım Ünitesi

Rukiye KILIÇ

Doğumhane Sorumlusu

Doğum Hizmetleri

Muğdet KARADAĞ

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

Biyokimya Laboratuvarı

Nurcan KILIÇ

Hasta Hakları Birimi Sorumlusu

Hasta Deneyimi

Nurcan KILIÇ

Poliklinik Sorumlusu

Hizmete Erişim

Akif SÖZEN

 

İMİM

Yaşam Sonu Hizmetler

İSG Kurulu

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Akif SÖZEN

İMİM

Tesis Yönetimi

Akif SÖZEN

İMİM

Otelcilik Hizmetleri

Akif SÖZEN

İMİM

Bilgi Yönetim Sistemi

Fatma GÜRBÜZ AKÇAY

Biyomedikal TKY

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Mehmet Ali ŞİMŞEK

Arşiv Birim Sorumlusu

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Hilal ERTEN-Akif SÖZEN

Enfeksiyon Hemşiresi-İMİM

Atık Yönetimi

Akif SÖZEN

İMİM

Dış Kaynak Kullanımı

Konca ŞENER

Kalite Yönetim Direktörü

Göstergelerin İzlenmesi

Gösterge Yönetim Ekibi

Bölüm Gösterge Sorumlusu

Bölüm Bazlı Göstergeler

Konca ŞENER

Duygu OKUR

Kalite Yönetim Direktörü

USS Veri Sorumlusu

Klinik Göstergeler

 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Anestezi Uzmanı

Uzm. Dr. Günseri UYSAL UYAR

Göz Hast.Uzmanı

Op.Dr.Ali GÜÇ

Eczane Birimi Temsilcisi

Aliye GÜMÜŞTEKİN

Diyaliz Hekimi/İş Yeri Hekimi

Dr.Ender KARABULUT BAKİ

Enfeksiyon Hemşiresi

Hilal ERTEN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Nurcan KILIÇ

Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

Muğdet KARADAĞ

1.Kat Genel Servis Sorumlusu

Arife AYDIN

Ameliyathane Sorumlusu

Zatiye UÇAK

Röntgen Sorumlu Teknisyeni

Süreyya TANYERİ

Güvenlik Amiri

Ömer DEMİR

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Biyokimya Uzmanı

Uzm.Dr.Cengiz TER

Diyaliz Hekimi/İş Yeri Hekimi

Dr.Ender KARABULUT BAKİ

Acil Servis Sorumlusu

Naciye KARAKAYA

Ameliyathane Sorumlusu

Zatiye UÇAK

Sivil Savunma Amiri

Akif SÖZEN

Teknisyen

Mustafa ACAR

Güvenlik Amiri

Ömer DEMİR

              

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

İş Yeri Hekimi

Dr.Ender KARABULUT BAKİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresi

Konca ŞENER

Çalışan Temsilcisi

Ömer TOSUN

Sosyal Çalışmacı/Beyaz Kod Sorumlusu

Seçil TUNALI

Teknisyen

Mustafa ACAR

EĞİTİM KOMİTESİ

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Anestezi Uzmanı

Uzm.Dr.Günseri UYSAL UYAR

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Eğitim Hemşiresi

Hatice KARPUZ

Enfeksiyon Hemşiresi

Hilal ERTEN

Sosyal Çalışmacı

Seçil TUNALI

Gebe Okulu Sorumlusu

Arife AYDIN

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı/yoksa Dahili Branş Uzman Hekimi

 

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr.Ali GÜÇ

Eczacı

 

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Enfeksiyon Hemşiresi

Hilal ERTEN

Sterilizasyon Sorumlusu

Özlem SEVİMLİ

        

 TRANSFÜZYON KOMİTESİ

          

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Biyokimya Uzmanı

Uzm.Dr.Cengiz TER

İç Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Pınar KARAGÖZ

İç Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Yasin BAKIR

Anestezi Uzmanı

Uzm.Dr.Günseri UYSAL UYAR

Genel Cerrahi Uzmanı

Op.Dr.H.Murat ULUTAGAY

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op.Dr.Can GÜNAY

Laboratuvar Teknikeri

Emel AYYILDIZ

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Hemşire/Hemovijilans Sorumlusu

Dilek PUSAT

Palyatif Bakım Servis Sorumlusu

Şükran ÇAKAL

                                                                                                                                                                                      

  İLAÇ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

KBB Uzmanı

Op.Dr.Ali Oğuz DEMİR

Çocuk Sağ.ve Hast.Uzmanı

Uzm.Dr.Erdem GÜMÜŞ

Eczacı (yoksa Birim Temsilcisi)

Aliye GÜMÜŞTEKİN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Enfeksiyon Hekimi

 

FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU

Eczacı

 

   ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

Enfeksiyon Hast.Uzmanı/Dahiliye Uzmanı

Uz.Dr.

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Enfeksiyon Hemşiresi

Hilal ERTEN

Eczacı

 

     

   MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

           

                                                            MAVİ KOD UYGULAMA EKİBİ

MESAİ İÇİ

Anestezi Uzmanı

Anestezi Teknisyeni

MESAİ DIŞI

Nöbetçi Uzman Hekim

Nöbetçi Acil Pratisyen Hekimi

Nöbetçi Servis Hemşiresi

Nöbetçi Anestezi Teknisyeni

                                       MAVİ KOD UYGULAMA EKİBİ (AĞIZ DİŞ POLİKLİNİĞİ)

Dt.Fatma Zeynep ÖZTÜRK

Hemşire Sıdıka ÖZTÜRK

 PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

1.Kat Genel Servis Sorumlusu

Arife AYDIN

Bilgi İşlem Teknik Elemanı

Ahmet BAYRAM

Güvenlik Şefi

Ömer DEMİR

                                                     PEMBE KOD UYGULAMA EKİBİ

   

1.Kat Servis Sorumlu Hemşiresi

1.Kat Servis Hemşireleri

Nöbetçi hemşire

Güvenlik Şefi ve Ekibi

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ                                                

                             

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu

Seçil TUNALI

Güvenlik Şefi

Ömer DEMİR

                                                                                                   

                                                                BEYAZ KOD EKİBİ

Güvenlik Şefi ve Çalışanları

Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu

Supervisor

BEYAZ  KOD UYGULAMA EKİBİ (AĞIZ DİŞ POLİKLİNİĞİ)

Dt.Faruk ÖZKAYA

Veri Kayıt Elemanı

Temizlik Personeli

KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

V.H.K.İ.

Salih ORUÇ

Güvenlik Şefi

Ömer DEMİR

Hastane Teknisyeni

Mustafa ACAR

                                                                     

                                                        KIRMIZI KOD EKİBİ   

                                             

MESAİ İÇİ

İ.M.İ.M

Yangın Müdahale Ekibi

Yangın Tahliye Ekibi

Güvenlik Görevlisi

MESAİ DIŞI

Nöbetçi Uzman Hekim

Süpervizör Hemşire

Nöbetçi Memur

                                                          

                                     KIRMIZI  KOD UYGULAMA EKİBİ (AĞIZ DİŞ POLİKLİNİĞİ)

Dt.İrem YAĞLI

Temizlik Personeli

                                                      

BİNA TURU EKİBİ                                       

                                                   

Supervisor

Sibal SAĞLAM

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Hastane Teknisyeni

Mustafa ACAR

         

 BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sultan AKKAYA

Bilgi İşlem Teknik Elemanı

Ahmet BAYRAM

MATERYOVİJİLANS SORUMLUSU

Biyomedikal TKY

Fatma GÜRBÜZ AKÇAY

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

İş Yeri Hekimi

Dr.Ender KARABULUT BAKİ

KYD/İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresi

Konca ŞENER

Çalışan Temsilcisi

Ömer TOSUN

Sosyal Çalışmacı/Beyaz Kod Sorumlusu

Seçil TUNALI

Teknisyen

Mustafa ACAR

Tüm Birim/Bölüm Sorumluları

Sorumlu oldukları alanın Risk Değerlendirmesinde görev alır.

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

İ.M.H.Müd

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Sivil Savunma Amiri

Akif SÖZEN

İş Yeri Hekimi

Dr.Ender KARABULUT BAKİ

Eğitim Hemşiresi

Hatice KARPUZ

V.H.K.İ.

Burçin İDACİ

PALYATİF BAKIM İHTİYACI BELİRLEME EKİBİ

Anestezi.Uzmanı

Uzm .Dr.Günseri UYSAL UYAR

Nöroloji Uzmanı

Uzm.Dr.Serkan ÖZGÜR

Sorumlu Hemşire

Şükran ÇAKAL

Diyetisyen

Filiz ÖZSARAÇ

Sosyal Çalışmacı

Seçil TUNALI

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Anestezi .Uzmanı

Uzm.Dr.Günseri UYSAL UYAR

Hemşire

Şükran ÇAKAL

Hemşire

Habibe Aslan

Hemşire

Aysel SOYDAN

Diyetisyen

Filiz ÖZSARAÇ

HASTA GÖRÜŞ/ÖNERİLERİNİ ve ANKET DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İMİM

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Nurcan KILIÇ

ÇALIŞAN GÖRÜŞ/ÖNERİLERİNİ ve ANKET DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İMİM

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Çalışan Hakları Sorumlusu

Seçil TUNALI

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr.Şebnem GÖNEN YAĞCI

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

Hemşire

Nilgün KASAP

Hemşire

Eylem DURAN ÖZBAHÇECİ

Hemşire

Yeliz KAZAKÇI

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Zatiye UÇAK

Ebe

Çiçek YİĞİT

Laboratuvar Teknisyeni

Münir YAŞAR

Radyoloji Teknisyeni

Aysun YAŞAR

Hemşire

Esin BAĞÇECİK

Poliklinik Sorumlusu

Nurcan KILIÇ

RADYASYON GÜVENLİĞİ VE MÜDAHALE EKİBİ

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr.Şebnem GÖNEN YAĞCI

İMİM

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Radyoloji Sorumlu Hekimi(Radyasyon Güvenliği Sorumlusu)

Uz.Dr. M.Kendal GÜLFİDAN(Komisyon Başkanı)

Röntgen Sorumlu Teknisyeni

Süreyya TANYERİ

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sultan AKKAYA

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Başhekim

Uzm.Dr.Serhat PİRİNÇÇİ

Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Şebnem GÖNEN YAĞCI

İç Hast.Uzmanı

Uzm. Dr. Pınar KARAGÖZ

İç Hast.Uzmanı

Uzm.Dr.Yasin BAKIR

Aile Hekimliği Uzmanı

Merve YEKTA ATEŞ

Nöroloji Uzmanı

Uzm.Dr.Serkan ÖZGÜR

Ortopedi Uzmanı

Op.Dr.Gökhan BULUT

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr.Ali GÜÇ

Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr.Can GÜNAY

İMİM

Akif SÖZEN

Supervisor

Sibal SAĞLAM

Kalite Yönetim Direktörü

Konca ŞENER

USS Veri Sorumlusu

Duygu OKUR

Bilgi İşlem Sorumlusu

Sultan AKKAYA

GÖSTERGE YÖNETİM EKİBİ

GÖSTERGE ADI

GÖSTERGE SORUMLUSU

Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı

Konca ŞENER

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Konca ŞENER

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Seçil TUNALI

Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

Konca ŞENER

Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Konca ŞENER

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Hatice KARPUZ

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

Hatice KARPUZ

Hasta Memnuniyet Oranı

Konca ŞENER

Çalışan Memnuniyet Oranı

Konca ŞENER

Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı

Seçil TUNALI

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Hilal ERTEN

Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

Hilal ERTEN

Personel Devir Hızı

Sibal SAĞLAM

Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı

Sibal SAĞLAM

Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı

Konca ŞENER

Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

Sibal SAĞLAM

Düşen Hasta Oranı

Konca ŞENER

İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Konca ŞENER

El Hijyeni Uyumu

Hilal ERTEN

Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu

Hilal ERTEN

Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı

Hilal ERTEN

Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı

Hilal ERTEN

İmha Edilen Kan Oranı

Emel AYYILDIZ

Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranı

Süreyya TANYERİ

Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı

Süreyya TANYERİ

Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

Naciye KARAKAYA

Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

Naciye KARAKAYA

Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi

Naciye KARAKAYA

Hasta Sevk Oranı

Naciye KARAKAYA

Acil Servisten Yatışı Verilen Hastanın İlgili Servise Yatış Süresi

Naciye KARAKAYA

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Zatiye UÇAK

Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı

Zatiye UÇAK

Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı

Fatih YILMAZ

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı

Duygu KARATAŞ

Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

Duygu KARATAŞ

Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

Duygu KARATAŞ

Sezaryen Oranı

Rukiye KILIÇ

Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı

Rukiye KILIÇ

Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı

Rukiye KILIÇ

Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

Rukiye KILIÇ

Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı

Rukiye KILIÇ

Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı

Rukiye KILIÇ

Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Veya URR Değeri 1,2 den Düşük Olan Hasta Oranı

Sevil YILDIZ

Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı

Sevil YILDIZ

Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Muğdet KARADAĞ

Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı

Muğdet KARADAĞ

Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında

Uygunsuzluk Sayısı

Uzm.Dr.Cengiz TER

Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında

Uygunsuzluk Sayısı

Uzm.Dr.Cengiz TER

Biyokimya Laboratuvarında Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

Muğdet KARADAĞ

Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına

Ortalama Müdahale Süresi

Sultan AKKAYA

HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

Sultan AKKAYA

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Konca ŞENER

Hekim Başına Düşen Poliklinik Odası Oranı

Konca ŞENER

Klinik Göstergeler

USS Veri Sorumlusu ve KYD